Jmenování zapisovatele okrskové volební komise PREZIDENTSKÉ VOLBY

vyvěšeno: 3.12.2022 | publikoval: Zdeněk Hruška | kategorie: Ostatní dokumenty

  • zapisovatel.doc