Zpráva o uplatňování územního plánu Týček 2010 – 2019

Zpráva o uplatňování územního plánu Týček v období 2010 – 2019 byla schválena Zastupitelstvem obce dne 11.2.2020 pod usnesením č. 2/3/2020

Zpráva o uplatňování územního plánu Týček 2010 – 2019