Změna čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2017

vyvěšeno: 16.3.2017 | publikoval: Zdeněk Hruška | kategorie: Rozpočet