Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

vyvěšeno: 8.2.2016 | publikoval: Pavel Král | kategorie: Vyhlášky