Čištění koupaliště

7
května 2023

Sraz v 9:00 na koupališti, prosíme všechny o pomoc a účast